Monitorování přírodního radiačního pozadí na MFF UK Praha, prac. verze od 3.2. 2011

Background radiation monitoring in front of the Faculty of Mathematics and Physics in Prague, from 3.2. 2011


Předchozí 10s intervaly
Průběžný počet pulzů od začátku
minutového intervalu
Průběžný čas od začátku
minutového intervalu
Předchozí minutové intervaly
Průběžný počet pulzů od začátku
hodinového intervalu
Průběžný čas od začátku
hodinového intervalu
Předchozí hodinové intervaly
Průběžný počet pulzů od začátku
denního intervalu
Průběžný čas od začátku
denního intervalu
Předchozí denní intervalyOdDoInterval
Zvolte časový úsek záznamu (od 3.2. 2011)

USB Geigerův - Müllerův čítač


Modul Geigerův - Müllerův čítač

Monitorování životního prostředí

Minutové hodinové a celodenní záznamy

Poissonovo rozdělení četností